Hoofdpagina

(Verschil tussen bewerkingen)
Versie op 15 dec 2014 14:43
Peter Willems (Overleg | bijdragen)

← Previous diff
Versie op 15 dec 2014 14:51
Peter Willems (Overleg | bijdragen)

Next diff →
Regel 49: Regel 49:
* [[Introductie COINS-systematiek]] * [[Introductie COINS-systematiek]]
* [[Reference Manual]] * [[Reference Manual]]
 +** [[COINS 1.1 specs (Release 15/12/2014)]]
* [[Tools]] * [[Tools]]
* [[Termen en definities]] * [[Termen en definities]]
Regel 110: Regel 111:
* [[Introduction to the COINS-system]] * [[Introduction to the COINS-system]]
* [[Reference Manual]] * [[Reference Manual]]
 +** [[COINS 1.1 specs (Release 15/12/2014)]]
* [[Tools]] * [[Tools]]
* [[Terms and definitions]] * [[Terms and definitions]]

Versie op 15 dec 2014 14:51

nederlands.png

Welkom bij CoinsWiki,
De open standaard voor management en overdracht van BIM data


COINS is een open BIM-standaard. Het vormt een aanvulling op standaarden die uitgebracht worden door buildingSMART zoals IFC, IFD Library en IDM. COINS ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineering informatie en zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek in samenhang in één database vastgelegd kunnen worden. De COINS-standaard biedt ook een BIM-container uitwisselformaat. Deze standaard wordt gebruikt door partners in bouwprojecten om bouwinformatie uit te wisselen en voor het managen van de informatie van een bouwproject. De COINS-systematiek wordt als open standaard beschikbaar gesteld. Gebruik de links op deze pagina om de inhoud van deze site te verkennen.
Voor algemene vragen over COINS, zie de, communicatie pagina.
Deze site geeft informatie voor projectleiders/gebruikers die de Coins-systematiek toepassen in hun project, voor BIM-specialisten die de implementatie en ondersteuning verzorgen in een project en voor IT-specialisten die belast zijn de implementatie in software. De volgende tabel geeft nuttige links voor de diverse doelgroepen.

Projectleider/gebruiker BIM-Specialist IT-specialist


engels.png

Welcome to CoinsWiki,
The open standard for management and exchange of BIM data


COINS is an open BIM standard. It is complementary to standards issued by buildingSMART such as IFC, IFD Library and IDM. COINS supports the exchange of Systems Engineering information and ensures that an object tree, GIS data, 2D drawings, 3D models, IFC models and object type library can be stored in association in a database. It also provides a BIM-container interchange format. It is used by partners in building construction projects for the purpose of exchanging building information and managing building information. Use the links below to explore the site contents. It is made available as an open standard. Use the links on this page to explore the contents of the site. Part of this site is in English. For general questions with regard to COINS, see the, communication page.
This site offers information for project managers/users applying the COINS system in their project, for BIM specialists responsible for project implementation and support and for IT specialists charged with software implementation. The following table features useful links for the various target groups.

Projectmanager/user BIM Specialist IT specialist

Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina"
Personal tools