COINS Informatiestructuur Bouw

Inhoud

Introductie

COINS Informatiestructuur Bouw
Enlarge
COINS Informatiestructuur Bouw

Concepten die als klassen in het informatiemodel terugkomen zijn (de eerste keer) Vet en Gekapitaliseerd gedrukt. Concepten die als eigenschappen/relaties in het informatiemodel terugkomen zijn (de eerste keer) vet en niet Gekapitaliseerd gedrukt.

Het schema Informatiestructuur Bouw is hiernaast opgenomen (door te klikken krijgt u een grotere afbeelding; een hoge resolutie afbeelding kunt u downloaden via de volgende link).

Kern van de structuur: de Hoofdklassen

Er zijn drie soorten Onderwerpen die we willen vastleggen: Objecten1 , Activiteiten en Hulpmiddelen2. Objecten zijn er opnieuw in drie soorten: Functies, Ruimten en Materie die onderling gerelateerd zijn. Alle onderwerpen hebben een naam en een omschrijving.

Topniveau

Het hoogste compositieniveau van bouwdelen duiden we expliciet aan als speciaal geval van een functie. Deze noemen we het Bouwwerk3 , te interpreteren als één variant van het bouwwerk. Aan het Bouwwerk hangt een Bouwlocatie. Een bouwwerk valt binnen een Oplossingsrichting voor het Probleem van de opdrachtgever dat ermee wordt opgelost. Omdat bouwwerk een speciaal geval is van een object erft hij ook alle eigenschappen zoals toestand, plaats en expliciete3DVormRepresentatie. Al deze concepten hebben een naam en een beschrijving.

Relaties tussen objecten

Objecten zijn beschreven door een functie en/of een ruimte en/of materie (op zijn minst één hiervan). Objecten kunnen een Verbinding hebben met andere Objecten via één of meer Aansluitingen van die objecten.

Onder materie verstaan we de tastbare zaken van een bouwwerk, onder ruimten en functies de niet-tastbare zaken van een bouwwerk. Ruimten worden meestal omsloten cq. gevormd door materie4, maar noodzakelijk is dat niet (‘een parkeerplaats in een weiland’). Materie kan ruimten bevatten (‘een huis heeft zes kamers’) en ruimten kunnen materie bevatten (‘in de kamer staat een stoel’). Ook geldt: materie kan materie bevatten (‘de paal zit in de grond’) en ruimten kunnen ruimten bevatten (‘de kantoortuin heeft tien werkplekken’). Onderwerpen: objecten, activiteiten en hulpmiddelen, zijn steeds zgn. ‘individuen’: aanwijsbare zaken in de werkelijkheid (nu of in de toekomst). Voor een object of hulpmiddel betekent dit vaak ‘geplaatst in de ruimte’ maar niet altijd! Denk hierbij aan zaken die wel aanwijsbaar zijn maar zich juist bewegen door de ruimte. Soms is zelfs de plaats van een object nog niet bekend maar wel dat het object er is (cq. ‘zal zijn’). Het meer generieke criterium ‘aanwijsbaar zijn’ is dus juister. We zullen dit aangeven met het feit dat ieder Onderwerp een unieke naam heeft onafhankelijk van zijn plaats. Aan activiteiten hangen hulpmiddelen (zoals menskracht en materieel). Activiteiten kennen een volgorde gemodelleerd via een vorige eigenschap.

Plaats & Vorm

Een object kan een Plaats hebben. De plaats van een hulpmiddel laten we even buiten beschouwing. Ook de plaats van een activiteit in de tijd nemen we even niet mee. Onderwerpen hoeven niet perse volledig bepaald te zijn; ze mogen nog vrijheidgraden omvatten (bijvoorbeeld een aanwijsbaar kozijn waarvan de RAL kleurcode nog niet bekend of bepaald is of de eerder genoemde ‘plaats’ in het geval van objecten). Ook kan een object een vorm hebben. Het gaat hier om een Expliciete3DVormRepresentatie aangezien de impliciete of semantische’ vorm beschreven wordt in de eisen en prestaties5.

Decompositie

Zowel objecten als activiteiten kunnen opgedeeld worden of decomponeren in andere objecten resp. activiteiten die op hun beurt weer opgedeeld kunnen worden, etc. Bij objecten decomponeren functies in functies, ruimten in ruimten en materie in materie6. Decompositie van hulpmiddelen laten we even buiten beschouwing.

Toestanden & Implementaties

Objecten bevinden zich in een Toestand (~status). Voorbeelden van mogelijke specifieke toestanden zijn:

  • Conceptueel ontwerp/In bewerking
  • Conceptueel ontwerp/Goedgekeurd
  • Conceptueel ontwerp/In wijziging
  • Vrijgegeven voor Constructief ontwerp
  • Constructief ontwerp/In bewerking
  • Constructief ontwerp/Goedgekeurd
  • Constructief ontwerp/In wijziging
  • Vrijgegeven voor inkoop of fabricage

Verandert de toestand, dan is er een activiteit (fysiek of administratief) nodig om dit te realiseren en ontstaat er een nieuw object. Andersom is er niet altijd een toestandsovergang voor iedere activiteit. Een activiteit kan dus een object van de ene naar de andere toestand brengen. Toestanden verschillen in fysieke of administratieve zin (als een object wordt goedgekeurd dan verandert er fysiek niets maar krijgt hij wel een andere status oftewel toestand. Toestanden kennen een volgorde gemodelleerd via een vorige eigenschap. Een object implementeert een ander object door bijvoorbeeld een concretere invulling te geven. Dit nieuwe object kent dan soms een andere/volgende toestand.

Eisen & Prestaties

Functies kennen Eisen (inclusief wensen, condities), materie en ruimten kennen Prestaties. Een speciale prestatie is de (impliciete) Vorm van een object type. Eisen en prestaties hebben een naam en een omschrijving. Op dit moment zit er nog geen structuur in de omschrijving (b.v. een opdeling in eigenschap, waarde en eenheid).

Rollen & Rechten

Aan functies kunnen Rollen gekoppeld worden met een bepaalde rolNaam en een indicatie van de lees- en veranderrechten. In het algemeen had een rol ook aan object of zelfs aan onderwerp kunnen hangen maar we hebben gekozen voor een pragmatische variant die het meest voor zal komen.

Link met ObjectenBibliotheken

Het CIB is een generiek en globaal informatiemodel dat verder gespecialiseerd en gedetailleerd kan worden voor een bepaalde toepassing of zelfs voor een specifiek project. Deze modelextensie zou gefaciliteerd kunnen worden middels bestaande of in ontwikeling zijnde objectbibliotheken voor functies, ruimten en materie.

Voetnoten

1/ gaan onderdeel uitmaken van het bouwwerk

2/ Engels: 'Resources'

3/ zoals bouwsystemen, bouwcomponenten en bouwmaterialen

4/ voorbeeld is een kamer gevormd door muren, een vloer en een plafond

5/ naast de niet-vorm eigenschappen als 'kosten'

6/ kortom, er zijn gescheiden functie-, ruimte- en materie-'bomen'

[Vorige] [Volgende] [Inhoudsopgave]

Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/COINS_Informatiestructuur_Bouw"
Personal tools