COINS Delta container (Dutch)

(Verschil tussen bewerkingen)
Versie op 24 apr 2014 12:24
Peter Willems (Overleg | bijdragen)
COINS Delta container moved to COINS Delta container (Dutch)
← Previous diff
Versie op 22 sep 2014 06:35
Peter Willems (Overleg | bijdragen)

Next diff →
Regel 31: Regel 31:
-[http://www.modelservers.org/public/COINS/1.1/models/model.1.owl model.0.owl]+[http://www.modelservers.org/public/COINS/1.1/models/model.1.owl model.1.owl]
<?xml version="1.0"?> <?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF <rdf:RDF

Versie op 22 sep 2014 06:35

Inhoud

Containerformaat-uitbreiding naar deltawaarden

De containerformaat-uitbreiding met deltawaarden betekent in feite dat de COINS 1.0 samenvoegingsoperatie wordt verplaatst van de ontvanger naar de verzender van de container. Onderdeel van de samenvoegingsoperatie is een vergelijking van twee modellen, namelijk het actuele model met een model dat op een eerder moment is opgeslagen. De partij die de container met delta-waarden verstuurt moet dus op basis van deze vergelijking de verschillen vaststellen en deze verschillen in de container plaatsen. In het volgende worden wat basis-mutaties bekeken.

Basis-mutaties

1. Nieuw object toevoegen

Het eerste voorbeeld is het meest eenvoudige geval: het toevoegen van een object aan een leeg model. Bij het samenvoegen van het vorige model (Model.0) met het actuele model (Model.1) ontstaat het samengestelde model (Model.1+0) met de 0-versie van het nieuwe object. Het verschilmodel (Model.1-0) dient ook dit nieuwe object te bevatten.

Nieuw object toevoegen: het vorige model (Model.0) is leeg en het actuele model (Model.1) bevat een object (object 1). De samenvoeging van deze twee modellen (Model.1+0) toont het object met versienummer 0. Het verschilmodel (Model.1-0) bevat het nieuwe object en is inhoudelijk gelijk aan Model.1.
Nieuw object toevoegen: het vorige model (Model.0) is leeg en het actuele model (Model.1) bevat een object (object 1). De samenvoeging van deze twee modellen (Model.1+0) toont het object met versienummer 0. Het verschilmodel (Model.1-0) bevat het nieuwe object en is inhoudelijk gelijk aan Model.1.

model.0.owl

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0">
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >willemsph</cbim:name>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T10:27:23.391Z</cbim:creationDate>
 </cbim:PersonOrOrganisation>
</rdf:RDF>


model.1.owl

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >0</cbim:layerIndex>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
  <cbim:creator>
   <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0">
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >willemsph</cbim:name>
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:27:23.391Z</cbim:creationDate>
   </cbim:PersonOrOrganisation>
  </cbim:creator>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 1</cbim:name>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>

model.1+0

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
  <cbim:creator>
   <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0">
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >willemsph</cbim:name>
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:27:23.391Z</cbim:creationDate>
   </cbim:PersonOrOrganisation>
  </cbim:creator>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 1</cbim:name>
  <cbim:document>
   <cbim:VisiMessage rdf:ID="_55379f23-29b0-499f-9abe-66ee1916190b.0">
    <cbim:description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >27-Feb-2014 11:31:51</cbim:description>
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >VISI</cbim:name>
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:31:51.697Z</cbim:creationDate>
    <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
   </cbim:VisiMessage>
  </cbim:document>
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >0</cbim:layerIndex>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>

model.1-0

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.1-0.owl#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.1-0.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
  <cbim:creator>
   <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
  </cbim:creator>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 1</cbim:name>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >0</cbim:layerIndex>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>
Model.1-0 serialisatie. Omdat het voorgaande model (0) leeg is is in dit bijzondere geval het verschilmodel (1-0) gelijk aan het actuele model (1). Het linken aan een creator-PersonOrOrganisation is standaard in COINS 1.0. De COINS Navigator creëert dit object automatisch bij een nieuw model.
Model.1-0 serialisatie. Omdat het voorgaande model (0) leeg is is in dit bijzondere geval het verschilmodel (1-0) gelijk aan het actuele model (1). Het linken aan een creator-PersonOrOrganisation is standaard in COINS 1.0. De COINS Navigator creëert dit object automatisch bij een nieuw model.

2. Nieuw object toevoegen en verbinden met een bestaand object

Aan het bestaande model met een object (object 1) wordt een nieuw object (object 2) toegevoegd en verbonden met een part-of (parent) relatie.

Nieuw object toevoegen en verbinden met een bestaand object. Het combinatiemodel (Model.1+0) bevat ook het oorspronkelijke, niet verbonden object maar nu gemarkeerd als “expired”. De actuele versie van dit object (1) is verbonden met het nieuwe object. Het verschilmodel (Model.1-0) bevat het oorspronkelijke object verbonden met het nieuwe object.
Nieuw object toevoegen en verbinden met een bestaand object. Het combinatiemodel (Model.1+0) bevat ook het oorspronkelijke, niet verbonden object maar nu gemarkeerd als “expired”. De actuele versie van dit object (1) is verbonden met het nieuwe object. Het verschilmodel (Model.1-0) bevat het oorspronkelijke object verbonden met het nieuwe object.

model.2

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_060f8f3d-5f7a-45bd-99ed-5f7478bd5591.0">
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 2</cbim:name>
  <cbim:physicalParent>
   <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >Object 1</cbim:name>
    <cbim:creator>
     <cbim:PersonOrOrganisation 
      rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0">
      <cbim:creationDate 
   rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
      >2014-02-27T10:27:23.391Z</cbim:creationDate>
      <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
      >willemsph</cbim:name>
     </cbim:PersonOrOrganisation>
    </cbim:creator>
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
    <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
    >0</cbim:layerIndex>
   </cbim:PhysicalObject>
  </cbim:physicalParent>
  <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T13:11:49.569Z</cbim:creationDate>
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >1</cbim:layerIndex>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>

model.2+1

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_060f8f3d-5f7a-45bd-99ed-5f7478bd5591.0">
  <cbim:physicalParent>
   <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.1">
    <cbim:creator>
     <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0">
      <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
      >2014-02-27T10:27:23.391Z</cbim:creationDate>
      <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
      >willemsph</cbim:name>
     </cbim:PersonOrOrganisation>
    </cbim:creator>
    <cbim:document>
     <cbim:VisiMessage rdf:ID="_333ba994-cab8-4e98-a39f-a0008e4ed520.0">
      <cbim:description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
      >27-Feb-2014 14:13:44</cbim:description>
      <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
      >VISI</cbim:name>
      <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
      >2014-02-27T13:13:44.702Z</cbim:creationDate>
      <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
     </cbim:VisiMessage>
    </cbim:document>
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >Object 1</cbim:name>
    <cbim:modificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T13:13:44.702Z</cbim:modificationDate>
    <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
    >0</cbim:layerIndex>
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
   </cbim:PhysicalObject>
  </cbim:physicalParent>
  <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 2</cbim:name>
  <cbim:document rdf:resource="#_333ba994-cab8-4e98-a39f-a0008e4ed520.0"/>
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >1</cbim:layerIndex>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T13:11:49.569Z</cbim:creationDate>
 </cbim:PhysicalObject>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
  <cbim:expired rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"
  >true</cbim:expired>
  <cbim:nextVersion rdf:resource="#_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.1"/>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 1</cbim:name>
  <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >0</cbim:layerIndex>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>

model.2-1

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.2-1.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.2-1.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_060f8f3d-5f7a-45bd-99ed-5f7478bd5591.0">
  <cbim:creator>
   <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
  </cbim:creator>
  <cbim:physicalParent>
   <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0"/>
  </cbim:physicalParent>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 2</cbim:name>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T13:11:49.569Z</cbim:creationDate>
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >1</cbim:layerIndex>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>
Model.2-1 serialisatie. Referenties naar het bestaande object PersonOrOrganisation zijn noodzakelijk voor het specificeren van creator en modifier relaties. Het object zelf ondergaat geen modificatie.
Model.2-1 serialisatie. Referenties naar het bestaande object PersonOrOrganisation zijn noodzakelijk voor het specificeren van creator en modifier relaties. Het object zelf ondergaat geen modificatie.

Het verschilmodel bevat zowel het oorspronkelijke object (object 1) als het nieuwe object (object 2). De noodzaak om ook object 1 aan het verschilmodel toe te voegen vergt wat uitleg. Men kan redeneren dat het feit dat object 2 naar object 1 verwijst geen verandering van object 1 is. Maar zonder de aanwezigheid van object 1 kan deze relatie niet gespecificeerd worden. Dat in het samenvoegingsmodel voor object 1 een nieuwe versie (1) ontstaat heeft te maken met het feit dat de parent-relatie een expliciete inverse heeft, de relatie is dus bi-directioneel en daarom geldt dit ook als een mutatie van object 1.

3. Verwijderen van een object en (impliciet) zijn relatie met een ander object

In deze stap wordt het laatst toegevoegde object weer verwijderd. In het samenvoegingsmodel worden beide objecten “expired” verklaard maar alleen van object 1 wordt een nieuwe versie (1) aangemaakt.

Verwijderen van een object en zijn relatie met een ander object.
Verwijderen van een object en zijn relatie met een ander object.

model.3

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >0</cbim:layerIndex>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
  <cbim:creator>
   <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0">
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >willemsph</cbim:name>
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:27:23.391Z</cbim:creationDate>
   </cbim:PersonOrOrganisation>
  </cbim:creator>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 1</cbim:name>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>

model.3+2

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_060f8f3d-5f7a-45bd-99ed-5f7478bd5591.0">
  <cbim:expired rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"
  >true</cbim:expired>
  <cbim:modificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T15:07:20.71Z</cbim:modificationDate>
  <cbim:modifier>
   <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0">
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >willemsph</cbim:name>
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:27:23.391Z</cbim:creationDate>
   </cbim:PersonOrOrganisation>
  </cbim:modifier>
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >1</cbim:layerIndex>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T13:11:49.569Z</cbim:creationDate>
  <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
  <cbim:physicalParent>
   <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
    <cbim:expired rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"
    >true</cbim:expired>
    <cbim:nextVersion>
     <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.1">
      <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
      <cbim:document>
       <cbim:VisiMessage rdf:ID="_c6493e21-ac42-459d-8b0e-e9ed3b286f70.0">
        <cbim:description 
         rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
        >27-Feb-2014 16:07:20</cbim:description>
        <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
        >VISI</cbim:name>
        <cbim:creationDate 
         rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
        >2014-02-27T15:07:20.69Z</cbim:creationDate>
        <cbim:creator 
         rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
       </cbim:VisiMessage>
      </cbim:document>
      <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
      >0</cbim:layerIndex>
      <cbim:creationDate 
       rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
      >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
      <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
      >Object 1</cbim:name>
      <cbim:modificationDate 
       rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
      >2014-02-27T15:07:20.69Z</cbim:modificationDate>
     </cbim:PhysicalObject>
    </cbim:nextVersion>
    <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
    >0</cbim:layerIndex>
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
    <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >Object 1</cbim:name>
   </cbim:PhysicalObject>
  </cbim:physicalParent>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 2</cbim:name>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>

model.3-2

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.3-2.owl#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.3-2.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0"/>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_060f8f3d-5f7a-45bd-99ed-5f7478bd5591.0">
  <cbim:expired rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"
  >true</cbim:expired>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>
Verwijderen van een object en zijn relatie met een ander object.
Verwijderen van een object en zijn relatie met een ander object.

4 Veranderen van de waarde van een objecteigenschap

In deze stap wordt het veld “Description” van object 1 ingevuld. Het verschilmodel bevat dit object inclusief de ingevulde waarde.

Veranderen van de waarde van een objecteigenschap.
Veranderen van de waarde van een objecteigenschap.

model.4

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
  <cbim:description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >My Description</cbim:description>
  <cbim:modifier>
   <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0">
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:27:23.391Z</cbim:creationDate>
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >willemsph</cbim:name>
   </cbim:PersonOrOrganisation>
  </cbim:modifier>
  <cbim:modificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T15:32:17.727Z</cbim:modificationDate>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 1</cbim:name>
  <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >0</cbim:layerIndex>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>

model.4+3

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
  <cbim:expired rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"
  >true</cbim:expired>
  <cbim:nextVersion>
   <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.1">
    <cbim:modifier>
     <cbim:PersonOrOrganisation
      rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0">
      <cbim:creationDate 
       rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
      >2014-02-27T10:27:23.391Z</cbim:creationDate>
      <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
      >willemsph</cbim:name>
     </cbim:PersonOrOrganisation>
    </cbim:modifier>
    <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
    <cbim:description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >My Description</cbim:description>
    <cbim:document>
     <cbim:VisiMessage rdf:ID="_cd198f71-5947-4e7d-8a48-887c6cab335a.0">
      <cbim:description 
       rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
      >27-Feb-2014 16:34:32</cbim:description>
      <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
      >VISI</cbim:name>
      <cbim:creationDate 
       rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
      >2014-02-27T15:34:32.923Z</cbim:creationDate>
      <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
     </cbim:VisiMessage>
    </cbim:document>
    <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >Object 1</cbim:name>
    <cbim:modificationDate 
     rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T15:34:32.923Z</cbim:modificationDate>
    <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
    >0</cbim:layerIndex>
    <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
    >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
   </cbim:PhysicalObject>
  </cbim:nextVersion>
  <cbim:name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Object 1</cbim:name>
  <cbim:creator rdf:resource="#_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
  <cbim:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T10:29:56.659Z</cbim:creationDate>
  <cbim:layerIndex rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
  >0</cbim:layerIndex>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>

model.4-3

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:cbim="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl#"
  xmlns="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.4-3.owl#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xml:base="http://www.coinsweb.nl/COINS-1.1/DeltaContainer/model.4-3.owl">
 <owl:Ontology rdf:about="">
  <owl:imports rdf:resource="http://www.coinsweb.nl/c-bim.owl"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >Created with COINS-IO API </owl:versionInfo>
 </owl:Ontology>
 <cbim:PhysicalObject rdf:ID="_dad954b2-699a-4637-9a4c-f4605e24221e.0">
  <cbim:modifier>
   <cbim:PersonOrOrganisation rdf:ID="_cc08c019-e5a7-43c3-ba94-eac025071236.0"/>
  </cbim:modifier>
  <cbim:modificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"
  >2014-02-27T15:32:17.727Z</cbim:modificationDate>
  <cbim:description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
  >My Description</cbim:description>
 </cbim:PhysicalObject>
</rdf:RDF>
model.4-3.
model.4-3.
Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/COINS_Delta_container_%28Dutch%29"
Personal tools