All articles

Display pages starting at:
Alle pagina's

"Virtueel bouwen" functionaliteitAPI addObjectAPI addObjectWithId
API addOntologyAPI addRelationTargetObjectAPI cloneAttributeValues
API cloneRelationsAPI compareAttributeValuesAPI compareRelations
API createAPI exportContainerAPI getAttributeBooleanValue
API getAttributeDateValueAPI getAttributeDomainAPI getAttributeFloatValue
API getAttributeIntegerValueAPI getAttributeRangeAPI getAttributeStringValue
API getAttributesAPI getClassAttributesAPI getClassRelations
API getClassesAPI getInverseAPI getModelUri
API getObjectClassAPI getObjectIDAPI getObjectIDs
API getObjectsCountAPI getOntologiesAPI getRelationTargetObject
API getRelationTargetObjectsAPI getRelationsAPI getRelationsCount
API importContainerAPI isAttributeNullAPI isMultiple
API loadAPI removeAttributeValueAPI removeObject
API removeRelationTargetObjectAPI resetAPI save
API setAttributeBooleanValueAPI setAttributeDateValueAPI setAttributeFloatValue
API setAttributeIntegerValueAPI setAttributeStringValueAPI setRelationTargetObject
API uploadAbout COINS
Achtergrond documentatieAffects Property
Algemene beschrijving van de systematiekAlgemene beschrijving van het referentiekader Functioneel Specificeren
Algemene beschrijving van het referentiekader Ramen van HoeveelhedenAmountPropertyType Property
Amount ClassAn example
Andere standaardenApplication Reference Manuals
AuthorizationDate PropertyAuthorizationDefects
AuthorizationDefects PropertyAuthorizationMeasures 1.1 PropertyAuthorizationMeasures Property
AuthorizationRemarks Property
AuthorizedBy PropertyBIMBIM-Lab
BIMCaseweekBIM (ENG)
BaselineObject PropertyBaselineStatus Property
Baseline Class
Baseline PropertyBeheersen van het bouwproces d.m.v. toestanden
Beschrijving uitwisselingsformaat van het referentiekader Functioneel SpecificerenBeschrijving uitwisselingsformaat van het referentiekader Ramen van Hoeveelheden
Beschrijving uitwisselingsformaat – COINS ContainerBibliothekenBijlagen
C-BIM API (Application Programming Interface)C-BIM Testgereedschap
CBim:CbimObject 1.1 ClassCOINS-IO APICOINS-compabiliteit
COINS-referentiekader voor functioneel specificerenCOINS-referentiekader voor ramen van hoeveelhedenCOINS 1.0 specs (Release 01/07/2010)
COINS 1.1 specs (Release 15/12/2014)
COINS Bouw Informatie Model - CBIMCOINS Building Information System
COINS Delta container (Dutch)COINS Delta container (English)
COINS Engineering Methode - CEMCOINS Informatiestructuur BouwCOINS Library
COINS Library 1.1COINS NavigatorCOINS Navigator User Manual
COINS Testgereedschap
COINS container 1.1CalculatedResource Property
Casus Kippenhok
CataloguePart ClassCataloguePart PropertyCategory Property
Cbim:Affects 1.1 PropertyCbim:AmountPropertyType 1.1 PropertyCbim:Amount 1.1 Class
Cbim:BaselineObject 1.1 PropertyCbim:BaselineStatus 1.1 PropertyCbim:Baseline 1.1 Class
Cbim:Baseline 1.1 PropertyCbim:CataloguePart 1.1 ClassCbim:CataloguePart 1.1 Property
Cbim:Changelog 1.1 PropertyCbim:ChecksumFileAlgorithm 1.1 Property
Cbim:ChecksumFile 1.1 PropertyCbim:ChecksumUriAlgorithm 1.1 PropertyCbim:ChecksumUri 1.1 Property
Cbim:Child 1.1 PropertyCbim:Connection 1.1 ClassCbim:Contains 1.1 Property
Cbim:CreationDate 1.1 PropertyCbim:Creator 1.1 PropertyCbim:CurrentState 1.1 Property
Cbim:CurrentState PropertyCbim:DefaultValue 1.1 Property
Cbim:Description 1.1 PropertyCbim:DocumentAliasFilePath 1.1 PropertyCbim:DocumentFragment 1.1 Property
Cbim:DocumentType 1.1 PropertyCbim:DocumentUri 1.1 PropertyCbim:Document 1.1 Class
Cbim:Document 1.1 PropertyCbim:EndDateActual 1.1 PropertyCbim:EndDatePlanned 1.1 Property
Cbim:EndDate 1.1 PropertyCbim:Expired 1.1 PropertyCbim:Explicit3DRepresentation 1.1 Class
Cbim:FemaleTerminal 1.1 PropertyCbim:FirstParameter 1.1 PropertyCbim:Fulfills 1.1 Property
Cbim:FunctionFulfiller 1.1 ClassCbim:Function 1.1 ClassCbim:IsAffectedBy 1.1 Property
Cbim:IsFulfilledBy 1.1 PropertyCbim:IsSituatedIn 1.1 Property
Cbim:LayerIndex 1.1 PropertyCbim:LibraryReference 1.1 ClassCbim:Locator 1.1 Class
Cbim:Locator 1.1 PropertyCbim:MaleTerminal 1.1 PropertyCbim:MaxBoundingBox 1.1 Property
Cbim:MinBoundingBox 1.1 PropertyCbim:ModificationDate 1.1 PropertyCbim:Modifier 1.1 Property
Cbim:Name 1.1 PropertyCbim:NextParameter 1.1 Property
Cbim:NextVersion 1.1 PropertyCbim:Parameter 1.1 ClassCbim:Parent 1.1 Property
Cbim:PerformanceOf 1.1 PropertyCbim:Performance 1.1 ClassCbim:Performance 1.1 Property
Cbim:PersonOrOrganisation 1.1 ClassCbim:PhysicalChild 1.1 PropertyCbim:PhysicalObject 1.1 Class
Cbim:PhysicalParent 1.1 PropertyCbim:PreviousState 1.1 PropertyCbim:PrimaryOrientation 1.1 Property
Cbim:PropertyType 1.1 ClassCbim:PropertyType 1.1 PropertyCbim:PropertyValue 1.1 Class
Cbim:PropertyValue 1.1 PropertyCbim:ReleaseDate 1.1 PropertyCbim:ReleaseStatus 1.1 Property
Cbim:RequirementOf 1.1 PropertyCbim:Requirement 1.1 ClassCbim:Requirement 1.1 Property
Cbim:SecondaryOrientation 1.1 PropertyCbim:Shape 1.1 PropertyCbim:Situates 1.1 Property
Cbim:Space 1.1 ClassCbim:SpatialChild 1.1 PropertyCbim:SpatialParent 1.1 Property
Cbim:StartDateActual 1.1 PropertyCbim:StartDatePlanned 1.1 PropertyCbim:StartDate 1.1 Property
Cbim:StateOf 1.1 PropertyCbim:State 1.1 ClassCbim:Supertype 1.1 Property
Cbim:TaskType 1.1 ClassCbim:TaskType 1.1 PropertyCbim:Task 1.1 Class
Cbim:TerminalOf 1.1 PropertyCbim:Terminal 1.1 ClassCbim:Terminal 1.1 Property
Cbim:Translation 1.1 PropertyCbim:Unit 1.1 PropertyCbim:UserID 1.1 Property
Cbim:ValueDomainResource 1.1 PropertyCbim:ValueDomain 1.1 ClassCbim:ValueDomain 1.1 Property
Cbim:Value 1.1 PropertyCbim:Vector 1.1 ClassCbim:VerificationDate 1.1 Property
Cbim:VerificationFunctionFulfiller 1.1 PropertyCbim:VerificationMethod 1.1 PropertyCbim:VerificationPerformer 1.1 Property
Cbim:VerificationRequirement 1.1 PropertyCbim:VerificationResult 1.1 PropertyCbim:Verification 1.1 Class
Cbim:VisiMessage 1.1 ClassCbim:XCoordinate 1.1 PropertyCbim:YCoordinate 1.1 Property
Cbim:ZCoordinate 1.1 PropertyCbimAmount
CbimObject ClassCbimfs:AuthorizationDate 1.1 PropertyCbimfs:AuthorizationDefects 1.1 Property
Cbimfs:AuthorizationMeasures 1.1 PropertyCbimfs:AuthorizationRemarks 1.1 PropertyCbimfs:AuthorizedBy 1.1 Property
Cbimfs:ComplexValue 1.1 PropertyCbimfs:Constraint 1.1 PropertyCbimfs:Interval 1.1 Property
Cbimfs:MaxValue 1.1 PropertyCbimfs:MinValue 1.1 PropertyCbimfs:NonFunctionalRequirementType 1.1 Class
Cbimfs:NonFunctionalRequirementType 1.1 PropertyCbimfs:NonFunctionalRequirement 1.1 ClassCbimfs:NonFunctionalRequirement 1.1 Property
Cbimfs:PlannedRemarks 1.1 PropertyCbimfs:PlannedVerificationDate 1.1 PropertyCbimfs:PlannedVerificationMethod 1.1 Property
Cbimfs:PlannedVerificationPerformer 1.1 PropertyCbimfs:PlannedWorkPackage 1.1 PropertyCbimfs:PropertyType 1.1 Property
Cbimfs:PropertyValueInterval 1.1 ClassCbimfs:PropertyValue 1.1 PropertyCbimfs:SuperFunction 1.1 Property
Cbimfs:SuperNonFunctionalRequirement 1.1 PropertyCbimfs:SuperRequirement 1.1 PropertyCbimfs:Template 1.1 Property
Cbimfs:ValueDomain 1.1 ClassCbimfs:VerificationRequirement 1.1 PropertyCbimfs:VerificationRisks 1.1 Property
Cbimotl:FirstEnumerationItem 1.1 PropertyCbimotl:FunctionFulfillerType 1.1 ClassCbimotl:FunctionTypeReference 1.1 Class
Cbimotl:FunctionTypeReference 1.1 PropertyCbimotl:FunctionType 1.1 ClassCbimotl:ObjectReference 1.1 Property
Cbimotl:PerformanceTypeReference 1.1 ClassCbimotl:PerformanceTypeReference 1.1 PropertyCbimotl:PerformanceType 1.1 Class
Cbimotl:RequirementTypeReference 1.1 ClassCbimotl:RequirementTypeReference 1.1 PropertyCbimotl:RequirementType 1.1 Class
Cbimotl:ValueDomain 1.1 ClassCbimqe:CalculatedResource 1.1 PropertyCbimqe:Category 1.1 Property
Cbimqe:FirstWorkItem 1.1 PropertyCbimqe:Formula 1.1 ClassCbimqe:Formula 1.1 Property
Cbimqe:NextWorkItem 1.1 PropertyCbimqe:QuantityType 1.1 PropertyCbimqe:Recipe 1.1 Class
Cbimqe:Recipe 1.1 PropertyCbimqe:ResourceType 1.1 ClassCbimqe:ResourceType 1.1 Property
Cbimqe:Resource 1.1 ClassCbimqe:WorkItem 1.1 Class
Changelog Property
Checksum for attached documents
Child PropertyCoins-container
CommunicatieCommunication
ComplexValue PropertyConcept- en StructuurfunctionaliteitConcept Ontwerp en informatie
Connection Class
Contains PropertyCreatiefunctionaliteit
CreationDate PropertyCreator Property
Creëren/wijzigen, vrijgeven en archiveren
De Baseline VoorontwerpDe Baseline VraagspecificatieDe COINS-systematiek
De globale positie van functiedelenDe relatie tussen IFC en COINS
De relatie tussen VISI, IDM en COINSDe systematiek als basisDe toestand van een bouwdeel
DeelnemersDefaultValue 1.1 Property
Defining and using Classification and-or Libraries
Description PropertyDesign Synthesis
DocumentAliasFilePath PropertyDocumentType Property
DocumentUri Property
Document ClassDocument Property
Document linkingDocument linking 1.1Documentatiefunctionaliteit
Een tabelEen voorbeeld
EndDateActual PropertyEndDatePlanned Property
EndDate PropertyEngineering methode
EssentialsEssenties
Essenties Ramen van HoeveelhedenExpired Property
Explicit3DRepresentation ClassFAQ
FAQ - Vaak gestelde vragen
FemaleTerminal Property
FirstParameter PropertyFirstWorkItem PropertyFormal description
Formele beschrijving van de systematiekFormele beschrijving van het referentiekader Functioneel SpecificerenFormele beschrijving van het referentiekader Ramen van Hoeveelheden
Formula ClassFormula Property
Fulfills Property
FunctionFulfiller ClassFunction Class
Functional RequirementsFunctional Specification Reference Framework
Functionele analyse voorbeeld
HallmarkHet Activiteitenschema Bouw
Het Activteitenschema Bouw
Hoe met dit referentiekader om te gaan in de praktijkHoofdpagina
Identification of CBIM information objectsIdentification of CBIM information objects 1.1Implementatie in Sw
Implementatie in organisatie/projectImplementation in Sw
Implementation in organisation/projectInformatieoverdrachtInformation transfer
InleidingInleiding en achtergrondInleiding referentiekader Functioneel Specificeren
Inleiding referentiekader Ramen van HoeveelhedenInterval Property
IntroductieIntroductie COINS-systematiek
Introductie Systems EngineeringIntroduction to the COINS-system
IsAffectedBy PropertyIsFulfilledBy Property
IsSituatedIn 1.1 PropertyIssuelist
KeurmerkLayerIndex Property
LibrariesLibraryReference Class
LidmaatschapLink naar wiki van onderzoeksfase
Locator ClassLocator Property
MaleTerminal PropertyMandatory application
MaxBoundingBox Property
MaxValue PropertyMembership
MinBoundingBox PropertyMinValue Property
Model ImplementatieModificationDate Property
Modifier PropertyNaar vorige versies documentatie
Name PropertyNavigeerfunctionaliteit
NextParameter 1.1 Property
NextVersion PropertyNextWorkItem PropertyNonFunctionalRequirement
NonFunctionalRequirementType Class
NonFunctionalRequirementType Property
NonFunctionalRequirement ClassNonFunctionalRequirement PropertyNormative References
Object TreeObject Tree 1.1
Other standardsOver COINS
Parameter ClassParent Property
ParticipantsPerformanceOf Property
Performance Class
Performance PropertyPersonOrOrganisation Class
PhysicalChild Property
PhysicalObject ClassPhysicalParent Property
PlannedRemarks Property
PlannedVerificationDate PropertyPlannedVerificationMethod Property
PlannedVerificationPerformer Property
PlannedWorkPackage PropertyPraktijkexperimentenPraktijkproject Hoeveelheden & Kenmerken tbv kostenramingen - BAM
Praktijkproject InteroperabiliteitPraktijkproject RSS/Lunetten - aansluiting IT-partners
PreviousState Property
PrimaryOrientation PropertyProducten van het COINS-programma
Proefhoofdstuk
PropertyType ClassPropertyType Property
PropertyValueInterval Class
PropertyValue ClassPropertyValue PropertyQuantityType Property
Recipe Class
Recipe PropertyReference frameworks
Referentiekader Functioneel specificerenReferentiekader Ramen van hoeveelheden
ReferentiekadersReleaseDate Property
ReleaseStatus PropertyRelease notes 1.1
RequirementOf Property
Requirement ClassRequirement Property
ResourceType ClassResourceType PropertyResource Class
RkFS: ElaborationRkFS: Gevolgde methodiek
RkFS: InleidingRkFS: IntroductionRkFS: Prescribed method
RkFS: Relevant linksRkFS: Relevante linksRkFS: Uitwerking
Scenario demonstratieproject COINSSchema architecture
Schema architecture 1.1SecondaryOrientation Property
Shape Property
Situates PropertySpace Class
Space Class 1.1SpatialChild Property
SpatialParent Property
StartDateActual PropertyStartDatePlanned Property
StartDate Property
StateOf PropertyState Class
StatesStates 1.1
SuperFunction PropertySuperRequirement Property
Supertype PropertySystematiek I
Systematiek IISystematiek IaSystems Engineering
Systems Engineering - proces overzichtSystems Engineering 1.1
TaskType ClassTaskType Property
Task ClassTemplate Property
Termen en definitiesTerminalOf Property
Terminal Class
Terminal PropertyTerms and definitionsThe Prelimanary Design Baseline
The Tender Specification BaselineTijdelijkTool Mockup
ToolsTopological relationsTopological relations 1.1
Translation PropertyTutorial
Tutorial enUitgangspunten
Unit PropertyUpdatefunctionaliteitUse Case beschrijvingen
UserID PropertyVISI
ValueDomain Property
Value Property
Vector ClassVerantwoordelijkheden en informatie
VerificationDate PropertyVerificationFunctionFulfiller Property
VerificationMethod Property
VerificationPerformer PropertyVerificationRequirement Property
VerificationResult Property
VerificationRisks PropertyVerification Class
Verouderde pagina'sVersion managementVersion management 1.1
VisiMessage Class
Voorbeeld 'Toepassing Ramen van Hoeveelheden'Voorbeeld ‘Ongelijkvloerse Kruising Van Harinxmakanaal’Voorbeeld ‘Utility Ducts’
Voorschriften COINS-gecertificeerde software applicatiesVoorschrijvenWSDL script
WerkgroepenWindow of AuthorizationWorkItem Class
Working groupsXCoordinate Property
YCoordinate Property
ZCoordinate Property
Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Speciaal:Allpages"
Views
Personal tools