Referentiekaders

Een referentiekader is een handreiking voor het gebruik van de COINS-systematiek ten behoeve van een specifiek toepassingsgebied, bijvoorbeeld voor 'Functioneel specificeren' of 'Ramen van hoeveelheden'. Voorts kan het referentiekader een aanvulling bevatten op het het bouwwerk informatie model CBIM.

Een referentiekader kan ontwikkeld worden als branche-standaard, maar kan ook ontwikkeld worden voor een organisatie of specifiek project.

Referentiekaders die bedoeld zijn als branchestandaard zullen via deze pagina beschikbaar gesteld worden. De volgende lijst geeft een opsomming van de onderwerpen die gepland zijn. De onderwerpen die in 'vet' zijn aangegeven worden als 'hoge prioriteit' beschouwd. Twee referentiekaders zijn reeds beschikbaar en kunnen via de hyperlinks bereikt worden.

 1. Functioneel specificeren (beschikbaar)
 2. Samenstellen van een Ontwerpdossier
 3. Overdragen van bouwwerkinformatie
 4. Object data management
 5. Het voorbereiden van de objectstructuur
 6. Toetsen van een ruimtelijk functioneel programma van eisen
 7. Ramen van hoeveelheden (beschikbaar)
 8. Het toepassen van een bibliotheek
 9. Gebruik van branche-bibliotheken
 10. Beheren van de configuratie van een bouwwerk


De referentiekaders die een hoge prioriteit hebben worden hieronder beknopt omschreven.

1. Referentiekader voor Functioneel specificeren (beschikbaar)


Dit referentiekader is een handreiking voor de toepassing van de COINS-systematiek bij het functioneel specificeren. Tevens geeft het referentiekader voor de ondersteuning van de toepassing een aanvulling op COINS Bouwwerk Informatiemodel (CBIM). De handreiking wordt gegeven middels een voorbeeld. Het betreft de casus “Harinxma-kanaal”. Het voorbeeld heeft een tweeledig doel:

 • Aangeven hoe men kan komen van een enkelvoudig gespecificeerde vraag naar een wat dieper uitgewerkte functionele decompositie;
 • Aangeven hoe men methodisch zou kunnen verifiëren aan de hand van een vastgelegde functionele specificatie.

Voorts wordt in het referentiekader getoond hoe de functionele specificatie verpakt kan worden in een Coins-container ten behoeve van overdracht naar een partner in het bouwproces.


4. Referentiekader voor Object data management


Dit referentiekader is een handreiking voor de toepassing van de COINS-systematiek bij het beheer van bouwwerkinformatie. Tevens geeft het referentiekader voor de ondersteuning van de toepassing een aanvulling op COINS Bouwwerk Informatiemodel (CBIM). De handreiking wordt gegeven door middel van een voorbeeld. Het voorbeeld heeft als doel:

 • Aangeven hoe informatie die van diverse partners komt, bijeengebracht kan worden in één bouwwerk informatie model;
 • Aangeven hoe wijzigingen- en versiebeheer opgezet kan worden opdat traceerbaar blijft ‘wie wat op welk moment gewijzigd heeft en waarom’;
 • Aangeven hoe baselines toegepast kunnen worden.


5. Referentiekader voor Het voorbereiden van een objectstructuur


Dit referentiekader is een handreiking voor de toepassing van de COINS-systematiek bij het opzetten van een objectstructuur van een bouwwerk. De handreiking wordt gegeven door middel van enkele voorbeelden. De handreiking heeft als doel:

 • Aangeven hoe, bij het opzetten van een objectstructuur, rekening gehouden kan worden met contractering, disciplines, verantwoordelijkheden, etc.;
 • Aangeven hoe, bij het opzetten van een objectstructuur, rekening gehouden kan worden met ontwerp, realisatie en beheer- en onderhoud;
 • Aangeven hoe je afspraken maakt met projectpartners voor de toepassing van een gezamenlijke objectstructuur
 • Te tonen hoe een objectstructuur verpakt kan worden in een Coins-container ten behoeve van overdracht naar een partner in het bouwproces.


7. Referentiekader voor Ramen van hoeveelheden (beschikbaar)


Dit referentiekader is een handreiking voor de toepassing van de COINS-systematiek bij het ramen van hoeveelheden van de onderdelen van een bouwwerk. Tevens geeft het referentiekader voor de ondersteuning van de toepassing een aanvulling op COINS Bouwwerk Informatiemodel (CBIM). De handreiking wordt gegeven door middel van een voorbeeld. De handreiking heeft als doel: aangeven hoe het proces georganiseerd te worden voor het Ramen van Hoeveelheden.


8. Referentiekader voor Het toepassen van een bibliotheek


Dit referentiekader is een handreiking voor de toepassing van de COINS-systematiek bij het opzetten en gebruik van een bibliotheek van onderdelen in een bouwproject. De handreiking wordt gegeven door middel van voorbeelden. De handreiking heeft als doel:

 • Aangeven hoe een bibliotheek benut kan worden voor hergebruik van informatie;
 • Aangeven hoe een bibliotheek opgezet kan worden;
 • Aangeven hoe classificatie en typebeschrijvingen benut kunnen worden;
 • Aangeven hoe aansluiting gemaakt kan worden met een branchebibliotheek (ETM, Cheobs, IFD).


10. Referentiekader voor Beheren van de configuratie van een bouwwerk


Dit referentiekader is een handreiking voor de toepassing van de COINS-systematiek bij het beheren van de configuratie van een bouwwerk. De handreiking wordt gegeven door middel van voorbeelden. De handreiking heeft als doel:

 • Aangeven hoe het bouwwerk vastgelegd kan worden in een BIM
 • Aangeven hoe baselines gebruikt kunnen worden
 • Aangeven hoe de configuratie beheerst wordt bij wijzigingen
 • Aangeven hoe as-built informatie verwerkt wordt in het BIM
 • Aangeven hoe een informatievoorschrift opgesteld kan worden om te waarborgen dat as-built informatie in het BIM past.
Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Referentiekaders"
Personal tools