Lidmaatschap

  • COINS kent twee vormen van lidmaatschap. Ten eerste de COINS-deelnemer en ten tweede de COINS-IT-partner
  • Voorwaarde voor de COINS-deelnemer is dat de desbetreffende organisatie een rol vervult in het proces van totstandkoming van bouwwerken; bijvoorbeeld als ontwerper, opdrachtgever, bouwer, vergunningverlener, etc. Deze partijen worden geacht direct belang te hebben bij de COINS-ontwikkeling uit oogpunt van vernieuwing van het proces
  • De IT-partner kenmerkt zich doordat deze instrumenten aanbiedt ten behoeve van de uitvoering van het bouwproces. De IT-partner heeft een belang vanuit de behoefte aan richting voor de ontwikkeling van zijn producten, tevens is er een commercieel belang.

Voor verdere informatie, neem contact op met:
SBRCURnet in Delft; contactpersoon is de heer Wouter Notenbomer (wouter.notenbomer@sbrcurnet.nl), telefoon: +3115 - 303 05 29.

Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Lidmaatschap"
Personal tools