Introductie COINS-systematiek

COINS 1.0 (2010) Introduction

Approved by the COINS projectgroup, July 2010

Editors:

Copyright © 2010 COINS consortium. All Rights Reserved.

Deze pagina geeft toegang tot een introductie van de COINS-systematiek. De COINS-systematiek is een open standaard van de bouwsector; het biedt een verzameling werkmethoden en informatieafspraken ten behoeve van de totstandkoming van bouwwerken. De volgende links geven diverse invalshoeken voor nadere informatie.

De COINS-systematiek is een samenhangend stelsel van afspraken voor het vastleggen, overdragen en beheren van bouwinformatie.

Het Bouwwerk Informatie Model is een middel om gedurende de gehele levencyclus van het bouwwerk, partijen te voorzien van de juiste informatie.

De COINS-container is het uitwissel-formaat om BIM-informatie over te dragen tussen bouwpartners. De toepassing van BIM kan niet zonder informatiebeheer.

Maak efficiënt gebruik van beschikbare kennis door middel van toegang tot interne en externe bibliotheken.

Aan de hand van een 'zeer eenvoudig voorbeeld' wordt de toepassing van BIM geïllustreerd.

Voorschrijven is onderdeel van de implementatiestrategie. Een roadmap geeft aan welke stappen doorlopen kunnen worden.

De COINS-systematiek sluit goed aan op andere standaarden en methodieken die relevant zijn voor de bouw, zoals IFC, VISI, Object bibliotheken, SE en andere.

De toepassing van de systematiek in een organisatie en project kan klein beginnen en volgens een implematatiestrategie uitgebouwd worden

Specificaties zijn beschikbaar die aangeven hoe een applicatie of informatiesysteem aangesloten kan worden op de COINS-systematiek

Het COINS-keurmerk is ontwikkeld om te bevorderen dat in softwareproducten de COINS-systematiek op een correcte manier geïmplementeerd wordt.

© De COINS-systematiek is een uitgave van COINS-programma, vertegenwoordigd door CUR Bouw & Infra, Gouda.

De COINS-systematiek is een open standaard. Over de inhoud van de standaard kan vrijelijk worden beschikt. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.

DISCLAIMER: De voorliggende publicatie is samengesteld voor gebruik door personen met deskundigheid in diverse voorkomende disciplines. Het gebruik van de publicatie is geheel voor eigen risico. CUR Bouw & Infra kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor fouten in de publicatie en/of fouten als gevolg van het gebruik van de publicatie.

Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Introductie_COINS-systematiek"
Personal tools