Hoofdpagina

nederlands.png

Welkom bij CoinsWiki,
De open standaard voor management en overdracht van BIM data


Deze wiki betreft COINS release 1.X; COINS 1.X is opgevolgd door COINS 2.0, zie http://www.coinsweb.nl/wiki2

COINS is een open BIM-standaard. Het vormt een aanvulling op standaarden die uitgebracht worden door buildingSMART zoals IFC, IFD Library en IDM. COINS ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineering informatie en zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek in samenhang in één database vastgelegd kunnen worden. De COINS-standaard biedt ook een BIM-container uitwisselformaat. Deze standaard wordt gebruikt door partners in bouwprojecten om bouwinformatie uit te wisselen en voor het managen van de informatie van een bouwproject. De COINS-systematiek wordt als open standaard beschikbaar gesteld. De eerste uitgave COINS 1.0 werd in 2010 gepubliceerd. Een eerste update werd als COINS 1.1 in december 2014 vrijgegeven. De COINS2.0 versie wordt gelanceerd op 7 april 2016.
Gebruik de links op deze pagina om de inhoud van deze site te verkennen.
Voor algemene vragen over COINS, zie de, communicatie pagina.
Deze site geeft informatie voor projectleiders/gebruikers die de Coins-systematiek toepassen in hun project, voor BIM-specialisten die de implementatie en ondersteuning verzorgen in een project en voor IT-specialisten die belast zijn de implementatie in software. De volgende tabel geeft nuttige links voor de diverse doelgroepen.

Projectleider/gebruiker BIM-Specialist IT-specialist


engels.png

Welcome to CoinsWiki,
The open standard for management and exchange of BIM data


This wiki concerns COINS release 1.X; COINS 1.X is followed up by COINS 2.0, see http://www.coinsweb.nl/wiki2

COINS is an open BIM standard. It is complementary to standards issued by buildingSMART such as IFC, IFD Library and IDM. COINS supports the exchange of Systems Engineering information and ensures that an object tree, GIS data, 2D drawings, 3D models, IFC models and object type library can be stored in association in a database. It also provides a BIM-container interchange format. It is used by partners in building construction projects for the purpose of exchanging building information and managing building information. Use the links below to explore the site contents. It is made available as an open standard. The first edition was published in 2010 as COINS 1.0. A first update was released as COINS 1.1 in December 2014. The release COINS2.0 will be in April 2016.
Use the links on this page to explore the contents of the site. Part of this site is in English. For general questions with regard to COINS, see the, communication page.
This site offers information for project managers/users applying the COINS system in their project, for BIM specialists responsible for project implementation and support and for IT specialists charged with software implementation. The following table features useful links for the various target groups.

Projectmanager/user BIM Specialist IT specialist

Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina"
Personal tools