COINS Testgereedschap

De COINS Navigator is een Java applicatie. Om het te kunnen gebruiken dient dus Java geïnstalleerd te zijn. Voor deze applicatie is een recente Java versie vereist: versie 6. Java kan gratis worden gedownload van de volgende site: [http://www.java.com/nl/].

Inhoud

Downloaden, installeren en starten van de applicatie

 • Download de applicatie via deze pagina: Tools.
 • Creëer een nieuwe map en plaats daarin het zip-bestand.
 • Pak het zip bestand uit
Installatie map
Enlarge
Installatie map
 • Start de applicatie via een dubbele klik op het "coins-navigator.bat" bestand.
Hoofdscherm zonder geladen model
Enlarge
Hoofdscherm zonder geladen model


Regional and Language Options
Regional and Language Options

De Nederlandse menus zijn alleen zichtbaar als de taalinstellingen in het Windows menu instellingen (control panel) als zodanig geselecteerd zijn. In alle andere gevallen wordt de Engelse variant getoond.

Nieuw model creëren

Bestand/Nieuw...
Bestand/Nieuw...
 • Een nieuw model kan worden gecreëerd via het menu-item "Nieuw..." in het bestandsmenu.
Nieuw model dialoog
Nieuw model dialoog
 • Een nieuw model wordt geïdentificeerd met een naam (geen spaties of speciale tekens) in combinatie met een naamruimte (Engels: name space). Gecombineerd onstaat een URI (Universal Resource Identifier) waarmee op een unieke wijze bronbestanden kunnen worden geïdentificeerd. Het is niet noodzakelijk dat het webadres ook echt bestaat of dat het bestand ook echt op de betreffende server is opgeslagen. De COINS Navigator kan ook lokaal opgeslagen bestanden laden.
  Is het bestand wel via het web toegankelijk dan kan de COINS Navigator het model ook rechtstreeks laden.
 • Aanvinken van referentiekaders verbreden de mogelijkheden van het model. In deze versie worden alleen de referentiekaders "Functioneel specificeren" en "Ramen van hoeveelheden" ondersteund.
 • Een klik op de creëerknop activeert de aanmaak van een nieuw model volgens de bovenstaande specificaties.

Model hoofdstructuur

Hoofdscherm met geladen model
Enlarge
Hoofdscherm met geladen model
 • Het scherm bestaat uit een aantal onderdelen:
  • Links bevinden zich de overzichten van informatieobjecten gesorteerd naar type.
  • Rechts bevinden zich panelen met de informatieinhoud van een geselecteerd object.
 • Het linker paneel bevat drie tabbladen "Lagen", "Objectenboom" en "Index":
  • Het Lagen paneel biedt een horizontale view per laag van het model met daarin vensters voor: Functies, Eisen, Functievervullers (Bouwdelen en Ruimtes) en Prestaties.
  • Het Objectenboom paneel biedt een vertical view over alle functievervullers van het model.
  • Het Index paneel bevat de overige informatieobjecten die niet tot de hoofdstructuur behoren.
 • Het Lagen paneel bevat genummerde tabbladen die het decompositieniveau aanduiden: 0 voor het topniveau tot en met 7 voor het allerlaagste niveau. Een opdeling in meer dan 3 à 4 niveaus zal zelden noodzakelijk/wenselijk zijn.
Decompositieniveaus
Decompositieniveaus

Creëren van informatieobjecten

Het creëren van informatieobjecten vindt plaats in het linker gedeelte van het scherm. Dit gaat in principe altijd op dezelfde wijze:

 • Zoek de lijst die informatieobjecten van het gewenste type kan bevatten. Voor Functies, Eisen, Functievervullers (Bouwdelen en Ruimtes) en Prestaties in het tabblad "Hoofdstructuur" en voor de overige objecttypen in de betreffende subtab van het tabblad "Index".
Overige objecttypen
Overige objecttypen
 • Bij objecttypen van de hoofdstructuur moet eerst een keus voor het gewenste decompositieniveau worden gemaakt. Relaties tussen functies, eisen, functievervullers en prestaties kunnen alleen op hetzelfde decompositieniveau worden aangegaan.
 • Soms kan nog een keus worden gemaakt uit verschillende varianten van de objecttype categorie zoals bij de categorie Functievervullers waarbij nog gekozen moet worden tussen een materieel bouwdeel of een immateriële ruimte.
Variant objecttypen
Variant objecttypen
 • Een klik op de creëerknop creëert een nieuw informatieobject van het gewenste type.
Nieuw gecreëerd informatieobject
Nieuw gecreëerd informatieobject
 • Het objecttype krijgt automatisch een systematische naam toegewezen (naast de unieke ID die niet wordt getoond). Deze naam kan naast andere gegevens worden veranderd in het rechter gedeelte van het scherm in het tabblad "Identificatie". Een naam kan geheel vrij gekozen worden, dat wil zeggen mag spaties of andere speciale tekens bevatten en hoeft ook niet uniek te zijn. Uiteraard is het verstandig om namen van objecten van hetzelfde objecttype wel uniek te kiezen.
Identificatie van het informatieobject
Identificatie van het informatieobject
 • Het tabblad "Specificatie" is specifiek voor elk objecttype.

Specificatie van informatieobjecten

Baseline specificatie

Baseline specificatie
Baseline specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • de status (open of gesloten). De COINS Navigator doet verder niets met dit gegeven.
 • de deelnemende objecten. Deze kunnen ook worden gespecificeerd bij het betreffende object zelf.

CatalogusOnderdeel specificatie

CatalogusOnderdeel specificatie
CatalogusOnderdeel specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • de eigenschap die de hoeveelheid bepaalt. Voor producten die per gewichtseenheid, lengte-eenheid, etc. worden bepaald en anders "stuks" als het om discrete eenheden gaat. Eigenschapstypen dienen eerst gedefinieerd te zijn voordat ze in de keuzebox kunnen verschijnen.
 • een referentie naar een object in een grafisch bestand. De laadknop is nog experimenteel en wordt verder niet gespecificeerd.
 • overige eigenschappen
 • substructuur van onderdelen uit dezelfde catalogus
 • overzicht van recepten om dit onderdeel te produceren/assembleren (referentiekader Ramen van hoeveelheden)

Eigenschapstype specificatie

Eigenschapstype specificatie
Eigenschapstype specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • Eenheid
 • Waardendomein (reëel getal, geheel getal, logische waarde, string)

(Functionele) Eis specificatie

(Functionele) eis specificatie
(Functionele) eis specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • de container functie

Voor het referentiekader functioneel specificeren aangevuld met:

 • eigenschapstype en
 • lijst met waardenintervallen

(Niet-functionele) Eis specificatie (referentiekader Functioneel Specificeren)

(Niet-functionele) eis specificatie
(Niet-functionele) eis specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • type

Expliciete3DRepresentatie specificatie

Expliciete3DRepresentatie specificatie
Expliciete3DRepresentatie specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • formaattype
 • objectidentificatie
 • bestandsverwijzing
 • lijst met representatieobjecten
 • per representatieobject:
  • eigenschappen
  • absolute lokatie en oriëntatie

Functie specificatie

Functie specificatie
Functie specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • lijst met functievervullers die deze functie vervullen
 • lijst met (functionele) eisen die aan deze functie gebonden zijn.

Functievervuller specificatie

Functievervullers hebben een uitgebreide specificatie die daarom over een aantal tabbladen is uitgesmeerd.

Functievervuller decompositie specificatie

Functievervuller decompositie specificatie
Functievervuller decompositie specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • ouderobject (decompositieniveau > 0)
 • lijst met kindobjecten
 • situering in welke ruimte (voor de bouwdelen variant)
 • lijst met omsloten bouwdelen (voor de ruimte variant)

Functievervuller functies specificatie

Functievervuller functies specificatie
Functievervuller functies specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • Lijst met functies die vervuld moeten worden

Functievervuller prestaties specificatie

Functievervuller prestaties specificatie
Functievervuller prestaties specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • Lijst met prestaties van deze functievervuller

Functievervuller taken specificatie

Functievervuller taken specificatie
Functievervuller taken specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • Lijst met taken geassocieerd met deze functievervuller

Functievervuller catalogusonderdelen specificatie

Functievervuller catalogusonderdelen specificatie
Functievervuller catalogusonderdelen specificatie

Dit deel van de specificatie heeft alleen betekenis voor de bouwdelen variant. De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • Lijst met catalogusonderdelen die deze functievervuller implementeren
 • Lijst met eigenschappen van een geselecteerd catalogusonderdeel

Functievervuller geometrie specificatie

Functievervuller geometrie specificatie
Functievervuller geometrie specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • Gekozen locator met eigenschappen
 • Referentie naar object in een grafisch bestand

Functievervuller aansluitingen specificatie

Functievervuller aansluitingen specificatie
Functievervuller aansluitingen specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • Lijst met aansluitingen met verbindingen naar aansluitingen van andere functievervullers
 • Verwijzing naar locator voor de geselecteerde aansluiting
 • Referentie naar 3D object in een grafisch bestand

Functievervuller niet-functionele eisen specificatie

Functievervuller niet-functionele eisen specificatie
Functievervuller niet-functionele eisen specificatie

Alleen ondersteund door het referentiekader functioneel specificeren. De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • Lijst met niet-functionele eisen die betrekking hebben op deze functievervuller en al zijn kindobjecten

Locator specificatie

Locator specificatie
Locator specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • Translatievector
 • Primaire oriëntatievector
 • Secundaire oriëntatievector
 • Minimum hoekpunt bounding box locatievector
 • Maximum hoekpunt bounding box locatievector

Middeltype specificatie

Middeltype specificatie
Middeltype specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • categorietype (Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming)
 • hoeveelheidstype (Grootheid waarin de omvang van het middel wordt gemeten)

Prestatie specificatie

Prestatie specificatie
Prestatie specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • de functievervuller waartoe deze prestatie behoort

Voor het referentiekader functioneel specificeren aangevuld met:

 • het type van de prestatie-eigenschap
 • de waarde van de prestatie

Taak specificatie

Taak specificatie
Taak specificatie

De specificatie bevat de volgende onderdelen:

 • de startdatum van de taak
 • de einddatum van de taak
 • de functievervullers die met deze bouwtaak geassocieerd zijn
Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/COINS_Testgereedschap"
Personal tools